Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK

„SZLAKIEM ZABYTKÓW DOLINY BUGU”
 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

1.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.     Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami krajoznawczymi doliny Bugu.

3.     Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

                                                            

 

4.     Minimalna ilość zwiedzonych obiektów na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

·         na stopień brązowy – 5,

·         na stopień srebrny – 10,

·         na stopień złoty – 15.

5.     Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

6.     Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

7.     Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

8.     Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

9.     Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

10.   Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

11.   O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

12.   Obiekty proponowane do zwiedzania na terytorium Polski są wymienione w załączniku do regulaminu.

13.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

DO REGULAMINU ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„SZLAKIEM ZABYTKÓW DOLINY BUGU”

 

1.     Kryłów: zamek Ostrorogów, brama pałacowa, kościół pw. Narodzenia NMP, figura św. Jana Nepomucena, rynek.

2.     Strzyżów: pałac (biuro cukrowni), zabudowania cukrowni, kościół pw. Narodzenia NMP.

3.     Zosin: przejście graniczne na Ukrainę Zosin – Uściług, najdalej wysunięty na wschód punkt Polski.

4.     Horodło: kościół św. Jacka, kościół św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża św. kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego, grodzisko, kopiec, dawny rynek z wapiennymi rzeźbami lwów.

5.     Dubienka: kościół Trójcy Przenajświętszej, cerkiew św. Trójcy pomnik Mikołaja Nieczaja, izba pamięci w SP.

6.     Dorohusk: pałac Suchodolskich, kościół św. Jana Nepomucena, przejście graniczne z Unią Europejską Dorohusk – Jagodzin.

7.     Świerże: kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, park podworski, kopiec Powstania Styczniowego.

8.     Hniszów: dąb „Bolko” – pomnik przyrody, najstarszy dąb na Lubelszczyźnie.

9.     Wola Uhruska: wieża ciśnień, kościół pw. Jana Chrzciciela.

10.   Zbereże: kapliczka komendanta WIN Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, grób UB-eków

11.   Sobibór: ośrodek zagłady, Sobiborski Park Krajobrazowy.

12.   Orchówek: kościół św. Jana Jałmużnika.

13.   Włodawa: kościół św. Ludwika, cerkiew, Wielka i Mała Synagoga, czworobok, zegar słoneczny, punkt pomiaru wody na Bugu.

14.   Dołhobrody: kościół św. Stanisława BM.

15.   Sławatycze: cerkiew Opieki MB.

16.   Granne: kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela.

17.   Kodeń: kalwaria kodeńska, ruiny pałacu Sapiehów, kościół św. Ducha, pałac plenipotenta (Dom Opieki Społecznej), bazylika św. Anny, cerkiew św. Michała Archanioła, muzeum misyjno-ornitologiczne.

18.   Terespol: kościół św. Trójcy, cerkiew, żelazny obelisk, schrony bojowe.

19.   Niemirów: kościół św. Stanisława, Góra Zamkowa z grodziskiem, schrony bojowe Linii Mołotowa.

20.   Mielnik: Góra Zamkowa, ruiny kościoła Trójcy św., kościół pw. Podwyższenia Krzyża św., cerkiew, kaplica cmentarna, synagoga.

21.   Drohiczyn: zamkowa góra-grodzisko, zespoły klasztorne: franciszkanów, jezuitów, benedyktynek, cerkiew św. Mikołaja, schrony bojowe.

22.   Nur: kościół św. Jana Apostoła, cmentarz żydowski.

23.   Zuzela: muzeum kardynała Stefana Wyszyńskiego, kościół pw. Przemienienia Pańskiego.

24.   Małkinia Górna: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół Nawrócenia św. Piotra i Pawła.

25.   Brok: zamek biskupów płockich, ratusz, kościół św. Andrzeja Apostoła.

26.   Brańszczyk: kościół św. Jana Chrzciciela.

27.   Kamieńczyk: kościół, pomnik Powstańców Styczniowych, pomnik Flisaka, muzeum etnograficzne.

28.   Wyszków: kościół św. Idziego, kościół MB Częstochowskiej, obelisk Wazów, pomnik Cypriana Kamila Norwida, pomnik Mordechaja Anielewicza.

29.   Arciechów: Zalew Zegrzyński.

30.   Park Krajobrazowy Poleski Przełom Bugu.

31.   Nadbużański Park Krajobrazowy.